Průběh realizace

A/ PRŮBĚH REALIZACE

I.

Do jednoho týdne od projevení zájmu o akvarijní sestavu je sjednána osobní schůzka. Nejlépe tam, kde bude umístěno akvárium a to z důvodu případného odběru vody pro rozbor, nafocení prostoru a samotného navržení projektu. S klientem jsou probrány trendy moderní akvaristiky, možnosti využití služeb interiérového designéra, ukázka práce, průběh realizace, orientační cenové rozpětí. Je seznámen s případnou smlouvou o dílo, popřípadě i smlouvou servisní.

 

II.


V případě zájmu klienta je možné využít služeb interiérového designera. Následuje sestavení kalkulace nákladů a předběžný odhad časové náročnosti projektu.


III.

 

Po oboustranném odsouhlasení zpracovaného návrhu dojde k podepsání konkrétní smlouvy a k uhrazení zálohové faktury.

IV.


Zpravidla do třech týdnu od uhrazení zálohové faktury je akvarijní sestava vyrobena a je smluven konkrétní datum realizace.

 

V.

Samotná instalace a montáž akvarijní sestavy. Předání akvária. Seznámení s individuálním servisním plánem včetně podepsání servisní smlouvy. Případné poučení a seznámení s obsluhou a správnou manipulací. Doplacení celé částky.

VI.

U některých typů akvárií je nutné  nastartování ekosystému a proto proběhne dodání živých organismů  v pozdějším, předem sjednaném termínu.


B/ SAZBA

Bytový a interiérový designér

Pro dokonalou implementaci akvária do Vašeho interiéru je přizván spolupracující bytový designér. Výběr zákazníkem z nabídky. Cena není určena paušální sazbou. Výše ceny se u jednotlivých spolupracujících designéru liší a je dána náročností projektového zpracování. Podmínky a možnosti jsou sjednány při první osobní návštěvě.


Layout designér

Jedná se o doporučení nejvhodnějšího typu akvária dle zjištěných parametrů vody. Funkční sestavení akvarijního ekosystému /mořského „reef aquarium“, přírodního „Nature aquarium“, sladkovodního akvária „Tanganika“, sladkovodního akvária „Malawi“, sladkovodního akvária „Amazonia“, sladkovodního biotopového akvária /. Dále poskytnutí re-designu a návrhu úpravy Vašeho stávajícího nefunkčního akvária.  Ceny jsou určeny tarifem daným objemovou litráží akvária.

 • do 100 litrů – 500 Kč
 • do 200 litrů – 1 000 Kč
 • do 300 litrů – 1 500 Kč
 • do 400 litrů – 2 000 Kč
 • 500 – 1 000 litrů – 2 500 Kč
 • 1 000 – 2 000 litrů – 3 000 Kč
 • 2 000 a více litrů – 3 500 Kč


Instalace a technické řešení

Jedná se o případné stavební úpravy spojené s usazením akvária včetně nainstalování techniky.
Hodinová sazba činí 500Kč. První započatá hodina se účtuje vždy v plné výši, dále se účtuje každá započatá půlhodina. Vše je zaznamenáno pracovním výkazem.


Osazení akvarijního interiéru

Konkrétní práce v akváriu dle návrhu Layout designera. Jedná se o odborné a šetrné osazení korálnatci s přihlédnutím na jejich životní podmínky /žahavost, světelné a proudové podmínky/; nasázení rostlin s přihlédnutím na jejich životní podmínky /světelné nároky, ošetření před vsazením, hloubka vsazení, umístění hnojiva/. Doba je započítána dle pracovního výkazu od první práce v akváriu až po finální dokončení a předání akvária.

Hodinová sazba činí 350 Kč. První započatá hodina se účtuje vždy v plné výši, dále se účtuje každá započatá půlhodina.


Servis

Cena servisních návštěv je upravena servisní smlouvou.

C/ DOPRAVA

Dopravné pro servisní údržby je účtováno dle tarifních pásem. V případě pravidelných servisních návštěv je cena dopravy upravena servisní smlouvou. Vzdálenost je počítána z Louňovic /Praha-východ/ dle servru www.mapy.cz . V případě kompletní realizace akvária na míru je cena dopravy placena paušálem 3000Kč. 

Tarifní pásma
 • do 20 km - 350 Kč
 • do 50 km - 600 Kč
 • do 100 km - 1 200 Kč
 • do 150 km - 1 800 Kč
 • do 200 km - 2 400 Kč
 • do 250 km - 3 000 Kč
 • 300 a více km - 3 600 Kč


D/ SERVIS

Orientační nahlédnutí na průběh profesionální servisní návštěvy. Hodinová sazba servisní údržby je 500 Kč.

Sladkovodní akvárium:

 • optická kontrola zdravotního stavu a vitality ryb a rostlin, jako i funkčnosti celého ekosystému
 • testování kvality vody ( pH, celková a uhličitanová tvrdost, PO4-fosfáty, NO3-dusičnany, NO2-dusitany, Fe-železo) s následným vyhodnocením a postupem pro dosáhnutí optimálních podmínek v akváriu
 • úprava interiéru akvária
 • čištění mechanické i biologické filtrace
 • evidence výměny osvětlovacích a germicidních trubic
 •  výměna /případná regenerace/ absorpčních náplní
 • kontrola a seřízení čerpadlových hlavic
 • kontrola a seřízení CO2 kompletu
 • výměna vody
 • doplnění krmiva a hnojiva do automatického dávkování

Veškerý spotřební materiál je účtován dle skutečně spotřebovaného množství a katalogové ceny.

Mořské akvárium

 • optická kontrola zdravotního stavu a vitality ryb a korálnatců, jako i funkčnosti celého ekosystému
 • testování kvality mořské vody (salinita, pH, Kh-uhličitanová tvrdost, PO4-fosfáty, NO3-dusičnany, NO2-dusitany, Mg-hořčík, Ca-vápník, I-jód, Cu-měď, Sr-stroncium, Si-křemík) s následným doplněním potřebné chemie
 • úprava interiéru akvária
 • kontrola, seřízení a vyčištění odpěňovače
 • kontrola, seřízení a vyčištění mechanických a biologických filtrů
 • kontrola a seřízení chladící jednotky
 • kontrola a seřízení CO2 kompletu a kaltreaktoru
 • kontrola a seřízení fosfátového filtru
 • výměna /případná regenerace/ absorpčních náplní
 • evidence a kontrola výměny osvětlovacích a germicidních trubic
 • vyčištění, případně výměna vložek filtru
 • rozebrání a vyčištění čerpadel
 • očištění skel akvária
 • dodání a výměna mořské vody
 • doplnění krmiva a hnojiva do automatického dávkování


Mořská voda a další spotřební materiál je účtován dle skutečně spotřebovaného množství a katalogové ceny.