NA galerie

   p557938

NA Gallery  neboli  „galerie přírodních  akvárií“  se  nachází  ve městě  Niigata  v Japonsku. Jedná  se o výstavu různých akvárií na jednom místě. Je zde zařízeno více než 40 nádrží, samozřejmě s převahou těch rostlinných. p303017-th

NA   Gallery    vznikla    již   v  červenci   roku  2003,  ovšem   všechna   akvária   jsou   pravidelně  obměňována.
K vidění je skutečně hodně - od nanoakvárií až po opravdu velké nádrže. Vše založil pan Takashi Amano osobně,
v duchu  Nature akvárií. Galerie  rovněž  slouží  jako showroom  a  ukázka  produktů  „Nature  Aquarium  Goods“
a „Do!Aqua“. Navštívit  ji  lze  po celý rok,  vstup  pro veřejnost  je  umožněn  o  víkendech  a   státních  svátcích
mezi 10. – 17. hodinou.

 

p212408  p597645